Zoek in 331 Vacatures voor verzekeringsspecialisten

Twitter

Hoofd Finance & Control Pensioenfonds UWV - Via Groen van Solinge & Partners

Locatie: Amsterdam
Dienstverband: Full-time

Functieomschrijving

Voor het Bestuursbureau van Pensioenfonds UWV in Amsterdam zoeken wij een nieuw Hoofd Finance & Control. Het huidige hoofd Finance & Control gaat begin 2023 met pensioen.

De kernverantwoordelijkheden van het bestuursbureau en daarmee ook van hoofd Finance & Control zijn:

1. Bestuursondersteuning (voorbereiding, implementatie en operationele uitvoering beleid & strategie);
2. Monitoring en sturing (countervailing power) uitbestedingspartijen;
3. Kennisborging;
4. Externe vertegenwoordiging van het fonds.

Als Hoofd Finance & Control is je belangrijkste kernverantwoordelijkheid het ondersteunen van de commissie Audit, Finance & Risk (AFR) zodat die het bestuur goed kan adviseren over alle onderwerpen binnen hun aandachtsgebied. Dit betekent dat je de besluitvorming voorbereidt inclusief de daarbij behorende belangenafweging en risicobeoordelingen. Dit kan niet zonder goed contact met de commissie en overige bestuursleden. Je bent hun vraagbaak op jouw deelgebieden. Ook heb je nauw contact met de uitbestedingspartijen en adviseurs in jouw aandachtsgebied.
Ook de monitoring op de uitvoering van het beleid door de uitbestedingspartijen inzake finance en control valt onder jouw verantwoordelijkheid. Onder dit laatste valt ook de monitoring op het eerstelijns risicomanagement pensioenfondsbreed. Hiervoor werk je nauw samen met de onafhankelijk risicomanager van het fonds, de sleutelfunctiehouders actuarieel en interne audit, de compliance officer en de functionaris gegevensbescherming. Een groeiend en belangrijk aandachtsgebied daarbij is de monitoring van en de rapportage over de beheersing van de ESG-risico’s van het fonds.

Je ondersteunt ook de Raad van Toezicht. Je bereidt hun vergaderingen voor en je bent aanwezig bij hun vergaderingen en je verzorgt de notulen.

Vanwege jouw aandachtsgebied heb je veel contact met je collega’s binnen het bestuursbureau voor wie je fungeert als regisseur, klankbord en vraagbaak op jouw verantwoordelijkheidsgebieden. Je werkt intensief met elkaar samen om heldere beleidsadviezen voor het bestuur en commissies voor te bereiden en de monitoring op de uitvoering te coördineren.

Je bent ook verantwoordelijk voor het jaarwerkproces waaronder het opstellen van het jaarverslag.

Door al deze verschillende aandachtsgebieden heb je het totaaloverzicht over de activiteiten van het pensioenfonds. In de contacten met zowel interne als externe partijen worden je analytische en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) maximaal aangesproken.

Voor de duidelijkheid: Je houdt je niet bezig met operationeel boekhoudkundig administratief werk. Deze werkzaamheden zijn extern uitbesteed.

Je rapporteert aan de directeur van het bestuursbureau en krijgt veel vrijheid en ruimte om de functie naar eigen ideeën en inzichten in te richten. Je wordt daarbij ondersteund door één directe medewerker Finance & Control en nog acht collega’s in andere disciplines. Je werkt in een klein team met korte lijnen waardoor je dicht op de besluitvormers zit.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • Je bent het boegbeeld van het bureau in een van de vier commissies van het bestuur. Hierbij hoort een vertrouwensband met de leden van de commissie om hiermee maximale bestuurlijke ondersteuning te bieden en draagvlak te behouden voor het bureau bij bestuurders;
 • Je schrijft en voert regie op (financiële) beleidsdocumenten en levert een belangrijke bijdrage aan het organiseren, voorbereiden en uitwerken van de vergaderingen van de commissie Audit, Finance en Risicomanagement;
 • Je organiseert strategiebijeenkomsten voor het bestuur en levert een inhoudelijke bijdrage;
 • Je bent de liaison met diverse strategische samenwerkingspartners van het fonds. Relatiemanagement met deze partners is een belangrijke taak;
 • Je bent verantwoordelijk voor het eerstelijns risicomanagement binnen het fonds, inclusief de monitoring van MVB risico’s;
 • Je begeleidt DNB-audits en -onderzoeken of voert deze zelf uit;
 • Je voert risk self-assessments uit;
 • Je verricht controles en maakt analyses;
 • Je bent verantwoordelijk voor de verslaglegging (inclusief het jaarverslag) van het fonds;
 • Je levert hands-on bijdragen aan uitkomsten van projecten (o.a. de transitie naar het nieuw pensioencontract);
 • Je voert ad-hoc taken en werkzaamheden uit.

Functie-eisen

De functie-eisen zijn de volgende:

 • Afgeronde WO opleiding (in financieel en/of economische richting); Bij voorkeur een RA of RC deskundigheid;
 • Circa 10 jaar relevante werkervaring;
 • Aantoonbare kennis en ervaring in een soortgelijke functie in de pensioenfonds industrie;
 • Hoge deskundigheid in pensioenen en ontwikkelingen in de pensioenfonds sector;
 • Actuele kennis van MVB control;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Soepele communicator;
 • Goed teksten op papier kunnen krijgen;
 • Politiek en organisatie sensitief;
 • Initiatiefrijk en sociaal.

Bedrijfsprofiel

Het bestuur van het pensioenfonds heeft drie beleidsvoorbereidende commissies voor de deelgebieden vermogensbeheer, pensioenzaken en finance & control. Plus daarnaast het dagelijks bestuur en de taskforce Wtp (Wet toekomst pensioenen).

Het bestuur en de commissies worden ondersteund door het bestuursbureau. Het bestuursbureau heeft een beleidsvoorbereidende, adviserende, beherende, controlerende, initiërende en sturende rol.

Het Hoofd Finance & Control is binnen het bestuursbureau verantwoordelijk voor het deelgebied finance & control. Je ondersteunt de commissie Audit, Finance & Risk (AFR). Het hoofd maakt deel uit van het Management Team van het bestuursbureau dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het goed functioneren van het bestuursbureau. De operationele uitvoering van de taken van het fonds zijn allen uitbesteed aan professionele partijen.

Met een belegd vermogen van ca € 9 miljard behoort Pensioenfonds UWV tot de grote ondernemingspensioenfondsen van Nederland. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het pensioenbeleid. Daarbij wordt het ondersteund door een professioneel bestuursbureau met twaalf hoogopgeleide professionals. Alle uitvoerende werkzaamheden, zoals het vermogensbeheer en het voeren van de pensioenadministratie, zijn uitbesteed aan derde partijen. Het bestuursbureau adviseert over het beleid, monitort, toetst en rapporteert over de performance en de risico's. De lijnen binnen het bestuursbureau zijn kort en de sfeer is informeel.

Arbeidsvoorwaarden

Pensioenfonds UWV biedt een interessante, uitdagende baan met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Contactpersoon

Aad Groen
E: agroen@groenvansolinge.nl

Locatie: Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Deze organisatie werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Groen van Solinge & Partners.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Hoofd Finance & Control Pensioenfonds UWV bij deze organisatie in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:

#GRAG01109

Vacature geplaatst op

16 augustus 2022
Direct Solliciteren

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Aad Groen
m. 06-17448786
E-mail
Facebook Linkedin Twitter Tell a friend Print vacature