Zoek in 262 Vacatures voor verzekeringsspecialisten

Twitter

Geschillenbeslechter - Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)

Locatie: Utrecht
Dienstverband: Part-time

WORD LID VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE VAN GIP

Betreft een nevenfunctie

Algemeen

Op 1 januari 2024 opent de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) voor het eerst haar deuren. We zijn door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen (ADR). Alle pensioenfondsen in Nederland zijn bij ons aangesloten. Om ons werk optimaal uit te kunnen voeren, zijn we opzoek naar ervaren leden voor onze geschillencommissie. Leden die met hun (pensioen) juridische kennis en ervaring bijdragen aan het waarmaken van onze kernwaarden:

persoonlijk & toegankelijk
deskundig & betrouwbaar
onafhankelijk & onpartijdig 

Over de geschillencommissie

Wanneer bemiddeling niet succesvol is geweest of wanneer een deelnemer niet voor bemiddeling kiest, dan kan de deelnemer zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft een voorzitter. Deze voorzitter wijst per geschil een commissievoorzitter aan en twee commissieleden. Dit drietal vormt de geschillencommissie voor het betreffende geschil.

Is het geschil eenvoudig van aard? Dan kan de voorzitter beslissen om de geschillencommissie slechts uit één lid te laten bestaan. De leden van de geschillencommissie beschikken over expertise op pensioengebied. Afhankelijk van de zaak wordt gezocht naar de juiste samenstelling. Zo kan naast juridische expertise ook actuariële en financieel/economische expertise van belang zijn.

Invulling van de rol

Als lid van de geschillencommissie draag je zorg voor een toegankelijke, laagdrempelige en kwalitatief adequate geschilbeslechting. Daarbij ben je onbevooroordeeld en stel je je ook als zodanig op. Je bent in staat om bij de beoordeling van geschillen zowel naar het perspectief van de deelnemer te kijken als naar het perspectief van het pensioenfonds. Er moet tenslotte sprake zijn van een gelijkwaardig speelveld. Samen met de andere commissieleden ben je instaat om tot een eensluidende uitspraak te komen. Deze uitspraak kan zowel bindend en als niet-bindend zijn. De keuze hiertussen wordt door de deelnemer gemaakt bij het indienen van zijn geschil.

Competenties & relevante werkervaring

  • (oud) lid van de rechterlijke macht, werkzaam binnen advocatuur of kennis, ervaring en affiniteit met geschilbeslechting op pensioengebied of ruime (wetenschappelijke) kennis van pensioenrecht dan wel de actuariële en/of financieel/economische aspecten van pensioen;
  • Meerjarige werkervaring op pensioengebied;
  • Kennis van privaatrecht en burgerlijk procesrecht;
  • In staat zijn om geschillen voortvarend, volledig onafhankelijk en onpartijdig te beoordelen en dit tijdens de mondelinge behandeling te etaleren;
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Oog voor de menselijke maat in relatie tot de juridische beoordeling van geschillen;
  • Nauwkeurig, toegankelijk, doortastend en besluitvaardig.

Verwachte tijdbesteding en onafhankelijkheid

Als lid van de geschillencommissie ben je niet bij GIP in dienst. Commissieleden zijn rechtspositioneel onafhankelijk. Het betreft een nevenfunctie. De tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal zaken dat je behandelt. In de startfase word je mogelijk ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan het inrichten van de geschillencommissie.

Vergoeding

De leden van de geschillencommissie ontvangen een vergoeding per zaak.

Interesse?

Stuur een email naar: info@geschilleninstantiepensioenfondsen.nl of bel David Versluis 06-13963676

Goed om te weten

De geschilleninstantie is nieuw voor de pensioenfondsensector. Momenteel wordt er dan ook hard gewerkt aan statuten, governance, huisvesting en positionering. Wij verwachten dat er bij aanvang de nodige externe aandacht zal zijn voor GIP. Waarbij vooral gekeken zal worden naar de werking van de geschilleninstantie, de wijze van geschilafhandeling en de uitspraken die gedaan worden. Geschillen die te maken hebben met de invoering van de Wet toekomst pensioenen zullen op veel aandacht kunnen rekenen.

Locatie: Utrecht

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Geschillenbeslechter bij Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) in Utrecht inclusief CV via info@geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

Vacature geplaatst op

18 januari 2024

Meer informatie:

Meer informatie?

Stuur een email naar: info@geschilleninstantiepensioenfondsen.nl of bel David Versluis 06-13963676

Facebook Linkedin Twitter Tell a friend Print vacature