Zoek in 265 Vacatures voor verzekeringsspecialisten

Twitter

Extern lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Recreatie - Via Groen van Solinge & Partners

Locatie: Nederland

Functieomschrijving

Voor Pensioenfonds Recreatie zoeken wij een extern lid Beleggingsadviescommissie (BAC) als professionele gesprekspartner binnen dit orgaan en voor het pensioenfondsbestuur. De externe beleggingsdeskundige stelt zich onafhankelijk op en vormt en organiseert - in goede harmonie - een kritisch tegenwicht (countervailing power), zowel intern als extern. De externe beleggingsdeskundige heeft het juiste gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Voor geïnteresseerde kandidaten is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.

Functie-eisen

Het externe lid van de BAC:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime praktijkervaring met manager-selectie of zelf traden;
 • heeft specifieke ervaring met en kennis van vastrentende producten;
 • heeft ervaring met transities van vermogen in het kader van een wijziging van uitvoerder van de regeling en/of een transitie naar of implementatie van een nieuwe regeling (introductie van of overgang naar DC);
 • heeft aantoonbare ervaring met de problematiek bij pensioenfondsen en is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in de pensioen- en de financiële sector, van de pensioenwet en ander pensioenregelgeving (nFTK), van de wet op het financieel toezicht en van het beleid en de richtlijnen van de toezichthouders AFM en DNB;
 • is niet alleen op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, maar heeft tevens een goed inzicht in hoe de mogelijkheden die wet- en regelgeving het pensioenfonds bieden optimaal en integer benut kunnen worden;
 • beschikt ten minste over geschiktheidsniveau B plus op de gebieden beleggingsbeleid / vermogensbeheer en balansmanagement;
 • is van onbesproken gedrag en vrij van belangenverstrengeling;
 • onderschrijft de gedragscode van het pensioenfonds en verklaart deze na te leven.

Bedrijfsprofiel

Pensioenfonds Recreatie is het pensioenfonds voor de sector recreatie en zweminrichting. Bij het pensioenfonds zijn ruim 1.500 werkgevers aangesloten (stand eind 2020). Wij regelen de pensioenen voor ongeveer 19.000 actieve deelnemers, 70.000 gewezen deelnemers en bijna 2.800 uitkeringsgerechtigden. Het pensioenfonds heeft eind 2020 een belegd vermogen van circa 1.225 miljoen euro.
Het pensioenfonds kent een beperkte complexiteit en heeft alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteed:

 • de bestuursondersteuning;
 • de pensioenadministratie;
 • de beleggingsadministratie;
 • het beleggingsadvies;
 • het vermogensbeheer;
 • het actuarieel advies;
 • het sleutelvervullerschap interne audit;
 • het sleutelvervullerschap risicobeheer; en
 • het sleutelfunctiehouder- en vervullerschap actuarieel.

Het vermogen wordt overwegend belegd in passieve fondsen. Het fonds heeft een stevig uitbestedingsbeleid met een goede monitoring en jaarlijkse evaluaties.

Locatie: Nederland

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Pensioenfonds Recratie werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Groen van Solinge & Partners.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Extern lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Recreatie  inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

18 augustus 2021
Direct Solliciteren

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Aad Groen
m. 06-17448786
E-mail
Facebook Linkedin Twitter Tell a friend Print vacature